Angermanna Alpacka

Avelshingstar

Avelshingstar

Snowmass Accoyo Hummer, Snowmass Nova´s Knight och Sir Alexander är våra avelshingstar. Peruvian Aurelio, vår första hingst, lever inte längre och det var verkligen en stor förlust när vi tvingades avliva honom hösten 2010. Han hade kunnat verka i aveln i flera år till.  Läs mer om hingstarna på deras respektive sidor.

Vi tar emot friska och sunda ston för betäckning. Vi kan också göra mobila betäckningar, dvs den hingst du valt kör vi hem till dig och han betäcker ditt/dina ston på plats. Sen återkommer vi efter en tid för att kolla om stoet spottar ifrån, i annat fall blir det en ny betäckning.

Det här är Alternerande text

Novas Knight, Hummer, Alexander och Arnold

För mobila betäckningar tillkommer en bränslekostnad till betäckningsavgiften. … och sen får vi förstås komma överens om vilka avstånd som är rimliga.

Idag finns inga regler för vilka tester hingstar och ston bör ha genomgått innan de träffas för en betäckning. Svenska Alpackaföreningen arbetar med den typen av djurhälsofrågor och det är ju en mycket viktig del, för att inte sprida smitta mellan gårdarna. På engelska pratar man om ”biosecurity” och jag vet inget riktigt bra översättningsord.

Är du intresserad av att använda någon av våra hingstar? Slå en signal så får vi tillsammans via vårt sunda förnuft komma fram till om det är en lämplig lösning för oss båda.