Den här sidan är under uppdatering.

     

    Vi tar emot friska och sunda ston för betäckning. Vi kan också göra mobila betäckningar, dvs den hingst du valt kör vi hem till dig och han betäcker ditt/dina ston på plats. Sen återkommer vi efter en tid för att kolla om stoet spottar ifrån, i annat fall blir det en ny betäckning. Vi är med Svenska Djurhälsovårdens program för kontroll av tuberkulos hos alpackor. Vi har A-status, det vill säga är provtagna och besättningen är konstaterad fri från tuberkulos. 

    Softfoot Glissin, maj 2018

    Idag finns inga regler för vilka tester hingstar och ston bör ha genomgått innan de träffas för en betäckning. Svenska Alpackaföreningen arbetar med den typen av djurhälsofrågor och det är ju en mycket viktig del, för att inte sprida smitta mellan gårdarna. På engelska pratar man om ”biosecurity” och jag vet inget riktigt bra översättningsord.

    Är du intresserad av att använda någon av våra hingstar? Slå en signal så får vi tillsammans via vårt sunda förnuft komma fram till om det är en lämplig lösning för oss båda.