Angermanna Alpacka

Certifierade av Alpackaföreningen

Vi följer Alpackaföreningens etiska koder!

Läs mer om vad certifieringen innebär på  Alpackaföreningens hemsida.